Διαθέσιμο το Link της ιστοσελίδας των Βαλκανικών Πολέμων μέσω της νέας ιστοσελίδας του ΙΔΙΣΜΕ

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στη νέα ιστοσελίδα του ΙΔΙΣΜΕ (www.idisme.gr) έχει ενσωματωθεί link που οδηγεί στην ιστοσελίδα των Βαλκανικών Πολέμων. Από τις αρχές του 2016 είναι διαθέσιμη στους 35.000 φίλους, όπως και στους συνεργάτες μας ερευνητές-ιστορικούς.