ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HSK & HSKK – ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία εξέτασης για HSK (γραπτά) και HSKK (προφορικά) είναι Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024, στην Αθήνα.  

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από Παρασκευή 10 Μαΐου έως και Παρασκευή 24 Μαΐου, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00-17:00, στα γραφεία μας.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση HSKK  (προφορική εξέταση) δεν είναι υποχρεωτική, επομένως οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να δώσουν για  HSK (γραπτά), HSKK (προφορικά) ή και τα δύο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  1. Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη με δύο τηλέφωνα, υποχρεωτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτούνται ξεχωριστές αιτήσεις για το HSK και το HSKK

  1. Δύο φωτογραφίες ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 3,5cm Χ 3,5cm (για τα Επίπεδα από 3 έως 6 χρειάζεται μόνο μία φωτογραφία). Στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή (στην περίπτωση μικρών παιδιών που δεν έχουν διαβατήριο) πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
  3. Αντίγραφο τραπεζικής κατάθεσης για τα Εξέταστρα

Τα Εξέταστρα θα καταβληθούν με κατάθεση στον λογαριασμό του Συνδέσμου στην  Eurobank (ΙΒΑΝ  GR8302601100000810101020188). Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Στην αιτιολογία να γραφεί το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου μόνον
  • Όσοι κάνουν κατάθεση από τράπεζα εκτός EUROBANK πρέπει να πληρώσουν επιπλέον τα τραπεζικά έξοδα (3,5€), ώστε ο Σύνδεσμος να λάβει το ποσόν των εξετάστρων ακέραιο

HSK: Επίπεδο 1: 50€, Επίπεδο 2: 60€, Επίπεδο 3: 80€, Επίπεδο 4: 100€, Επίπεδο 5: 120€, Επίπεδο 6: 130€

HSKK (προφορικά):

HSKK1 (ή basic – αντιστοιχεί στο HSK3) = 80€

HSKK2 (ή intermediate – αντιστοιχεί στο HSK4) = 90€

HSKK3 (ή advance – αντιστοιχεί στο HSK5 & 6) = 100€

Για τα δικαιολογητικά που θα σταλούν με κούριερ:

  • Θα πρέπει να αναγραφούν στον φάκελο οι μέρες και ώρες που λειτουργεί το γραφείο του Συνδέσμου
  • Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν παραληφθεί από τον Σύνδεσμο έως και την Τρίτη 21 Μαΐου, αλλιώς δεν θα γίνουν αποδεκτά
  • Να βεβαιωθείτε τηλεφωνικά ότι ο φάκελος παραλήφθηκε

Ο τόπος και οι ώρες των εξετάσεων HSK και HSKK θα ορισθούν σε επόμενη ανακοίνωση.