ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Όποιος προτίθεται να καταθέσει κάποιο ποσόν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας, θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

  • Η κατάθεση θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από το πλήρες ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
  • Θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να αναγράφεται ως αιτιολογία ο ακριβής λόγος της κατάθεσης, π.χ. οικονομική ενίσχυση υπέρ του Συνδέσμου Ε-Κ, ετήσια συνδρομή μέλους, κλπ.
  • Για οποιοδήποτε ποσόν κατατεθεί (π.χ. ετήσια συνδρομή, κλπ.), θα πρέπει τα όποια τραπεζικά έξοδα της συναλλαγής να βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη ώστε ο Σύνδεσμος να λάβει ακέραιο το ποσόν της ονομαστικής κατάθεσης.
  • Αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση, θα πρέπει οπωσδήποτε να σταλεί αντίγραφο της συναλλαγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου greecechina@gmail.com (επιθυμητό να αναφέρεται επίσης τηλέφωνο επικοινωνίας)

Ακολούθως, παρέχονται διευκρινίσεις για τις συνηθέστερες περιπτώσεις καταθέσεων:

  • Οικονομική ενίσχυση: ως αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται «Οικονομική ενίσχυση υπέρ του Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας». Ισχύουν επίσης όλα τα προαναφερθέντα.
  • Ετήσια συνδρομή μέλους (παλαιού): είναι 15€. Ισχύουν όλα τα ανωτέρω.
  • Συνδρομή υποψήφιου μέλους: τα υποψήφια μέλη πρέπει πρώτα να ανακηρυχτούν μέλη του Συνδέσμου (μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ) και στη συνέχεια να πληρώσουν ένα (εφάπαξ) τέλος εγγραφής 25€ και την συνδρομή του τρέχοντος έτους (15€), δηλ. συνολικά 40€. Εάν επιλέξουν να καταβάλουν το ποσόν αυτό μέσω τραπεζικής κατάθεσης, ισχύουν όλα τα ανωτέρω.

Ο τραπεζικός λογαριασμός του Συνδέσμου είναι στην EUROBANK και ο  Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) είναι ο:

GR8302601100000810101020188