Οι Φίλοι του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας

«Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας» είναι ένα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2016 από φίλους του Μουσείου, λίγους μήνες μετά τα επίσημα εγκαίνια του, με σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση των δράσεων του Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας, καθώς και του ανασκαφικού και ερευνητικού έργου του Κέντρου Μελέτης.

Το Σωματείο υποστηρίζει εκδηλώσεις του Μουσείου όπως περιοδικές εκθέσεις, ποικίλης θεματολογίας, συνέδρια, σεμινάρια, εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Για την επίτευξη των σκοπών του «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας» συνεργάζονται με παρεμφερή Σωματεία, όπως με την «Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία».

Οι Φίλοι οργανώνουν δράσεις που στόχο έχουν την στήριξη του Μουσείου, με την προβολή του έργου του και την ενίσχυση των σκοπών του, με δωρεές, κληροδοτήματα, εθελοντική εργασία, εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την άντληση οικονομικών πόρων.

Μέλη

Τα μέλη των Φίλων διαιρούνται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού), επίτιμα και αρωγά. Ως τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη του Σωματείου εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν πρότασης δύο τακτικών μελών και ύστερα από αίτησή τους.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Συμβούλιο, με πρόταση τριών μελών του, πρόσωπα που έχουν προσφέρει μια ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια, είτε ηθική είτε υλική, προς το Σωματείο ή απευθείας στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας ή πολίτες που έχουν μία ιδιαίτερη θέση ευθύνης στην πολιτεία, στην κοινωνία, ή στις επιστήμες και επιθυμούν να συνεισφέρουν στους σκοπούς του Σωματείου και του Μουσείου.

Τα aρωγά μέλη προσφέρουν υλική ενίσχυση στο Σωματείο και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση τριών μελών του.

Ετήσια συνδρομή

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο με διαβαθμισμένη οικονομική συμμετοχή 60, 120, 250, 500 ευρώ, ανάλογα με τη βούλησή τους και ανάλογα με τη συμβολή τους έχουν διαφορετικές παροχές.

Στα προνόμια των Φίλων περιλαμβάνονται:

  • Δωρεάν είσοδος και ξενάγηση στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας.
  • Προσκλήσεις σε εγκαίνια εκθέσεων και ειδικές εκδηλώσεις του Μουσείου.
  • Συμμετοχή σε διαλέξεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ξεναγήσεις σε εκθέσεις.
  • Ενημέρωση για πολιτιστικές εκδηλώσεις και γεγονότα.
  • Έκπτωση σε πωλητέα είδη του Μουσείου.

Η συνδρομή μπορεί να εξοφληθεί με μετρητά, με κατάθεση στην ALPHA BANK: «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας», Αριθμ. Λογ.115 00 2002 034094 ή μέσω web banking, ΙΒΑΝ: GR02 0140 1150 1150 0200 2034 094, BIC: CRBAGRAA.

Τα μέλη παρακαλούνται να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό σας στην αιτιολογία του καταθετηρίου.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:            Απόστολος Βερβέρογλου
Αντιπρόεδρος:    Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης
Γραμματέας:        Αγγελική Γιωτοπούλου
Ταμίας: Αθανάσιος Μασούρας
Μέλος:                  Παναγιώτης Κολοβός

Αναπλ. Μέλος:     Δήμητρα Γιαννοπούλου

 

Πληροφορίες
Γραφείο του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας»
Χατζηχρήστου 14, Αθήνα 11742

T: +30 2130358884

friendsmuseum@mae.com.gr

 

Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας 
Ελεύθερνα Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο 74052, Κρήτη
Τ. & F.: +30 28340 92501

museum@mae.com.gr, researhcentre@mae.com.gr

http://mae.com.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΦΜαΕ

ΜαΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜαΕ Ο ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ