ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ HSK ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Σύνδεσμος Ελλάδας-Κίνας ανακοινώνει την διενέργεια εξετάσεων HSK στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του γραφείου μας.