ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 2024-2027

Στις 10/6/2024 συνήλθε στα γραφεία του Συνδέσμου το νέο ΔΣ, με κύριο θέμα μεταξύ άλλων την συγκρότησή του σε Σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με τριετή θητεία, το οποίο, κατόπιν εκλογής και κατανομής των αξιωμάτων, ορίστηκε ομόφωνα ως εξής:

 

Πρόεδρος Ιωάννης Θεοφανόπουλος
Α’ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μουσές
Β’ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γεωργακόπουλος
Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Κονδύλης
Ειδικός Γραμματέας Μάριος Τριβιζάς
Ταμίας Γεράσιμος Κοκκίνης
Μέλος Αλεξάνδρα Ποταμιάνου
Μέλος Σπυρίδων Ματιάτος
Μέλος Αλέξανδρος Καλοφωλιάς
Μέλος Αντωνία Τρουμπούκη
Μέλος Γεώργιος Ξηραδάκης