ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ YCT – ΜΑΪΟΣ 2024

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία εξέτασης για το YCT είναι το  Σάββατο 18 Μαΐου 2024, στην Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από Τρίτη 19 Μαρτίου έως και Παρασκευή 12 Απριλίου,  κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00-17:00 στα γραφεία μας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  1. Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη, με δύο τηλέφωνα υποχρεωτικά.
  2. Δύο φωτογραφίες ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 3,5cm Χ 3,5cm. Στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή (στην περίπτωση μικρών παιδιών που δεν έχουν διαβατήριο) πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
  4. Εξέταστρα:

YCT: Επίπεδο 1: 60 ευρώ, Επίπεδο 2: 70 ευρώ, και, εφόσον υπάρχει ζήτηση, Επίπεδο 3: 80 ευρώ.

Ο τόπος και οι ώρες της εξέτασης YCT θα ορισθεί σε επόμενη ανακοίνωση.