ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 20 (HSK) & ΚΥΡΙΑΚΗ 21 (HSKK) 1/2024

O Σύνδεσμος Ελλάδας-Κίνας θα πραγματοποιήσει εξετάσεις HSK, σε όλα τα επίπεδα, το Σάββατο 20 (γραπτές, όλα τα επίπεδα) και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 (προφορικές, προαιρετικές, μόνο για τα επίπεδα 3 έως 6) στην Αθήνα.

Ο επίσημος φορέας Πιστοποίησης Επάρκειας Κινεζικής Γλώσσας Chinese Testing International, εισήγαγε τον θεσμό των προφορικών εξετάσεων («HSKK») οι οποίες απευθύνονται στα επίπεδα HSK 3 έως 6 και ΔΕΝ είναι υποχρεωτικές (τουλάχιστον σε πρώτη φάση).

Όσοι λοιπόν από το επίπεδο 3 και έως το 6, επιθυμούν να δώσουν και τις προφορικές εξετάσεις (HSKK), θα πρέπει να κάνουν χωριστή αίτηση (θα πληρώσουν αντίστοιχα εξέταστρα), και θα λάβουν ξεχωριστά διπλώματα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από Τρίτη 14 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2022, καθημερινές (μόνο Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή), 12:00-17:00, στα γραφεία μας, Νίκης 25, 3ος όροφος.