ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΠΟ 30/5 ΕΩΣ 17/6/2014

Ο Σύνδεσμος Ελλάδας-Κίνας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλίας με Ευρωπαϊκές Χώρες της Κίνας,
διοργανώνει εκδρομή σε οκτώ πόλεις της Κίνας.

Πληροφορίες: 210-6252516 και 6934-622811, κα Αμαλία Ματιάτου, Α’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και διοργανώτρια της εκδρομής.