ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HSK – ΗΜ/ΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ημερομηνία των επόμενων εξετάσεων HSK (για όλα τα επίπεδα) στην Αθήνα, είναι Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 3 Οκτωβρίου έως και 27 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συνδέσμου.