Εντυπώσεις ή άρθρα από πρόσωπα που έχουν επισκεφθεί την Κίνα

Δημοσιογραφικός Οργανισμός της Κίνας ενδιαφέρεται να του αποστέλλονται εντυπώσεις ή άρθρα από πρόσωπα που έχουν επισκεφθεί την Κίνα.

Οι εντυπώσεις ή τα άρθρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 650 με 1000 λέξεις. Βεβαίως είναι στην απόλυτη διάκριση των δημογραφικών οργανισμών να τα δημοσιεύσουν ή όχι.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να αποστέλλουν τη γνώμη τους στο Σύνδεσμό μας να τα διαβιβάζουμε αναλόγως.