Ιαματικά Λουτρά

Η Ιαματική Ιατρική αποτελεί συμπληρωματικό

θεραπευτικό σχήμα στην επιλογή των ιατρών

και κίνητρο για Ιατρικό Τουρισμό

 

Οι συμπληρωματικές θεραπευτικές δράσεις των Ιαματικών Φυσικών Πόρων σε νοσήματα του μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς και σε δερματολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και περιοδοντικές παθήσεις, παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα Καμμένα Βούρλα υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση του ιατρικού και οδοντιατρικού δυναμικού της χώρας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Κωνσταντίνος Κουσκούκης (Καθηγητής Δερματολογίας, π. Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ιαματικών Πηγών): «η Ιαματική Ιατρική αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση της Κλασικής Ιατρικής ως συμπληρωματικό θεραπευτικό σχήμα στην επιλογή των θεραπόντων ιατρών, αντιπροσωπεύοντας στο εξωτερικό την Κλινική Υδροθεραπεία και Ιατρική Κλιματοθεραπεία. Η καθιέρωση και επικαιροποίηση της Ιαματικής Ιατρικής επιβάλλεται αφενός από την απαίτηση των ασθενών σε διεθνές επίπεδο για εφαρμογή εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών, αφετέρου από την δυνατότητα ένταξης των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων περί διακίνησης ασθενών εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα στο Συνέδριο έγινε διεξοδική συζήτηση για τον Τουρισμό Υγείας που περιλαμβάνει τον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Τουρισμό, τον Ιαματικό Τουρισμό-Θερμαλισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας. Σύμφωνα με τον κ. Κουσκούκη «ο Τουρισμός Υγείας αφορά την πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία, ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας με σύγχρονες ιατρικές εφαρμογές, καθώς και με μεθόδους ιαματικών φυσικών πόρων, συνδυάζοντας παράλληλα την ξεκούραση και την αναψυχή με βασική ιδέα τη πνευματική, ψυχική και συναισθηματική αναζωογόνηση του ατόμου. Τέλος, η ύπαρξη πολλών σημαντικών ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο μαζί με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα, παρέχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, ώστε με την αξιοποίησή τους να εξελιχθούν από θερμαλιστικά κέντρα που είναι σήμερα σε κέντρα Ιαματικής Ιατρικής και η Ελλάδα να καταστεί Healthresortστην Ευρώπη».